Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

Carmila
0060 1128 500
Reposted fromoll oll viasrcemoje srcemoje

August 17 2019

Carmila
2080 045b 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma

August 16 2019

August 12 2019

Carmila
8761 b756 500
Reposted fromTamahl Tamahl viahardkorwey hardkorwey

August 03 2019

Carmila
Reposted frompffft pffft viakasiarzyna kasiarzyna
Carmila
9970 0c9e
Reposted fromcalifornia-love california-love viameem meem

July 29 2019

Carmila
0563 4ac6 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
Carmila
2007 0247 500
Reposted fromnebthat nebthat viapolciak polciak

July 26 2019

Carmila
8092 9f4a 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaiblameyou iblameyou

July 20 2019

Carmila
4339 4e63 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza

July 18 2019

Carmila
3043 42f5 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL

July 15 2019

Carmila
4822 1c40 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viapffft pffft
Carmila
0425 a7b9 500
Reposted fromteijakool teijakool
Carmila

July 14 2019

Carmila
7203 70c2 500

July 13 2019

Carmila
7446 b08f 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viakrewzwodka krewzwodka
Carmila
5924 b5b4
Reposted fromaskman askman viaramoneska ramoneska
Carmila
To jest strasznie trudny i smutny moment, gdy zdajesz sobie sprawę, że coraz częściej z rana myślisz o tym, żeby już było po wszystkim, bo nie masz siły i ochoty wstać, a co wieczór leżysz przerażona wizją kolejnego dnia. Nie wiem, kiedy to się stało, ale chyba znów coś przegrałam z życiem.
— Autor nieznany
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaoll oll
Carmila
7245 add7 500
Reposted fromvongoogen vongoogen viaoll oll

July 12 2019

Carmila
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu viawonko wonko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl