Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

Carmila
1043 ea7f 500
Reposted fromkotowate kotowate viaeternaljourney eternaljourney

August 04 2018

Carmila
1895 2fa4 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyszkaminnie myszkaminnie
Carmila
5591 d761
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
Carmila

August 03 2018

6055 f362
Reposted fromcrosslab crosslab viajadex jadex

July 24 2018

Carmila
8951 b3d8 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viaEllaElla EllaElla

July 23 2018

Carmila
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawhattever whattever

July 21 2018

Carmila
2223 1f36
Reposted fromzbikowa zbikowa vianieobecnosc nieobecnosc
Carmila
"Pozwoliłem jej odejść, ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego, a teraz, kiedy jej nie ma, zastanawiam się, czy nie trzeba było samemu stać się kimś lepszym."
— Atticus, Miała dzikie serce
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viafemme-fatal femme-fatal

July 18 2018

Carmila
Reposted fromFlau Flau viahardkorwey hardkorwey

July 17 2018

Carmila
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viaewuu ewuu
Carmila
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viamglistyporanek mglistyporanek

July 14 2018

Carmila
6550 1678 500
Reposted fromSanthe Santhe viamurdelta murdelta
Carmila
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viahardkorwey hardkorwey

July 07 2018

Carmila
6666 f1d3 500
Reposted fromunterland unterland viaaurinko aurinko

June 29 2018

Carmila
7464 6e90
Reposted fromkarahippie karahippie viaBalladyna Balladyna
Carmila
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaBalladyna Balladyna

June 26 2018

Carmila
7402 31c2
Reposted fromwwannie wwannie

June 24 2018

Carmila
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl