Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

Carmila
7847 82db
Reposted fromscreamscence screamscence viapaasiak paasiak
Carmila
2827 8d92
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaonlythebrave onlythebrave

April 06 2018

Carmila
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viaiwannabeyour iwannabeyour
Carmila
0186 e009
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaiwannabeyour iwannabeyour
Carmila
1467 ae94
monday
Reposted frommomost momost viamyfuckingreality myfuckingreality

March 09 2018

Carmila
8422 e39a 500

March 08 2018

February 28 2018

Carmila
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa vianutt nutt

February 24 2018

Carmila
9829 1ddd 500
Reposted fromgrobson grobson vialittlebit littlebit
Carmila
Przykro mi zupko, ale znowu przychodzę do Ciebie z pasmem nieszczęść.
— a myślałem, że coś się zmieni w tym jebanym 2018 roku.
Reposted frombrakperspektyw brakperspektyw viaaurinko aurinko

February 22 2018

Carmila
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce... 
Reposted fromlovvie lovvie viaWhiteGirl WhiteGirl

February 19 2018

Carmila
Carmila
“ nie wolno Ci rozmyślać za dużo. wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj. to Cię niszczy. ”
Carmila
Przez cokolwiek przechodzisz - po prostu przez to przejdziesz. To minie. Podziękuj już teraz. Przecież wiesz, że wkrótce pojawi się tęcza.
— Oprah Winfrey

February 17 2018

3222 2b18
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vianutt nutt

February 16 2018

Carmila
Carmila
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viaeternaljourney eternaljourney

February 14 2018

Carmila
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viahardkorwey hardkorwey

February 10 2018

Carmila
1863 83af
Reposted fromMiziou Miziou viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl