Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

Carmila
6555 5e28 500
Reposted fromnyaako nyaako viamruugaa mruugaa
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viamruugaa mruugaa
Carmila
The only way out is through.
— The only living boy in New York
Carmila
Całym swoim jestestwem mówiła „nie” temu światu. Wyglądem, manierami, językiem, inteligencją. Była niemym wyrazem, że tkwimy w bagnie i w bzdurze, a można żyć inaczej.
— Antoni Libera
Reposted fromflorentyna florentyna viapinkcacaoo pinkcacaoo

November 02 2017

Carmila
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viameem meem

October 16 2017

Carmila
Mój mózg jest fabryką strachu. Produkuje  bzdury na skalę masową.
— R. Brett - "Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu"
Reposted fromnivea nivea viamruugaa mruugaa
Carmila
1097 8851
Reposted fromzciach zciach viahardkorwey hardkorwey
Carmila
7184 51b8 500
Reposted frommayseo mayseo viapinkcacaoo pinkcacaoo
9060 de62 500

yesterdaysprint:

Albany Ledger, Missouri, June 17, 1898

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viapinkcacaoo pinkcacaoo
Carmila
9892 e083 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viahardkorwey hardkorwey

September 29 2017

Carmila
9098 4f50
Carmila
Ty nie potrzebujesz wcale mnie.
Potrzebujesz kogoś, kto będzie Cię
nieustannie głaskał słowami, kto otuli
Cię puchową kołdrą i przykryje szklanym
kloszem. A ja nie umiem nie ranić, ja
wydrapuję oczy słowami, rozrywam duszę
milczeniem i kocham, kocham tak mocno, że
wszelkie szklane klosze przy mnie pękają,
— Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Carmila
Reposted fromezf ezf viaganzrockbar ganzrockbar
Carmila
7320 06bb
Reposted fromaletodelio aletodelio viaiblameyou iblameyou

September 27 2017

3511 5e3d 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaojtam ojtam

September 24 2017

5498 e2df
Reposted fromhalfjohn halfjohn viaBalladyna Balladyna
Carmila
  Wyprzytulaj mnie  ...
Reposted fromIriss Iriss viaBalladyna Balladyna
Carmila
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viamuviell muviell
Carmila
4369 e134 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viameem meem
Carmila
0715 5a4c
Reposted frommeem meem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl