Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

Carmila
Carmila
9363 2fdf 500
Reposted fromflesz flesz viawyliczanka wyliczanka

June 25 2015

Carmila

Ileż ja się napłakałam. Ale teraz już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.

— Coco Chanel
Carmila
0934 8d91
Reposted fromsomenonsense somenonsense viahardkorwey hardkorwey

June 24 2015

Carmila
3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamentalstate mentalstate

June 11 2015

Carmila
0551 c4da
important
Reposted fromjestjuzwiosna jestjuzwiosna viahardkorwey hardkorwey

June 09 2015

1891 794d 500

June 06 2015

Carmila

June 03 2015

6007 498f 500

Basically what being a grown up is

Reposted fromlolfactory lolfactory viahardkorwey hardkorwey

May 30 2015

Best of Autocorrect

jennaavh:

artemisfowlstolemysoul:

damonssalvatoree:

lordofthedawn:

rocknrollercoaster:

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

I got to “Dad” and had to scroll down and reblog for a break because I laughed so hard I nearly threw up twice.

“Killing her seems a bit harsh”

“Killing her seems a bit harsh”

I’m crying

Reposted fromGirlyNinja GirlyNinja

May 27 2015

9132 dbe3 500
Carmila
mam rozstrojoną duszę
mam miłość w nieporządku
mam załamanie powiek
i zapalenie myśli
— kaja kowalewska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaviev viev
2960 40a5
Carmila
9310 a1c9
Reposted fromwkropki wkropki viainpassing inpassing
Carmila
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown
Reposted fromnervure nervure viamruugaa mruugaa
Carmila
9943 d87a
Reposted fromarthi arthi viaIhezal Ihezal
Carmila
Nasza pycha musi zostać złamana, aż nie będziemy zbytnio przejmować się tym, co myślą inni ludzie.
To, co oni myślą, nie będzie miało znaczenia, gdy staniesz przed Bogiem. Nie będą tam z tobą, przejmując się tym, co przez całe życie o nich myślałeś
— Joyce Meyer
Reposted fromonnomnom onnomnom viapulapkazmarzen pulapkazmarzen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl