Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

Carmila
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viameem meem
Carmila
Reposted fromdfw777 dfw777 viaBalladyna Balladyna

February 15 2017

3257 4c49
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamruugaa mruugaa
Carmila
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viamruugaa mruugaa
Carmila
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viameem meem
Carmila
3338 6300
Reposted fromnazarena nazarena viamruugaa mruugaa
Carmila
5025 4ae9 500
Reposted fromraksha raksha viameem meem

June 30 2015

Carmila
4501 3735
Reposted frompinkyb0o pinkyb0o viamruugaa mruugaa

June 29 2015

Carmila
3667 f063
Reposted fromsectum-sempra sectum-sempra viabreakaway breakaway
Carmila
9584 c262 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viablaxkseoul blaxkseoul

June 28 2015

Carmila
5041 4dfa 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey

June 27 2015

Carmila
9799 921f

June 26 2015

Carmila
Carmila
9363 2fdf 500
Reposted fromflesz flesz viawyliczanka wyliczanka

June 25 2015

Carmila

Ileż ja się napłakałam. Ale teraz już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.

— Coco Chanel
Carmila
0934 8d91
Reposted fromsomenonsense somenonsense viahardkorwey hardkorwey

June 24 2015

Carmila
3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamentalstate mentalstate

June 11 2015

Carmila
0551 c4da
important
Reposted fromjestjuzwiosna jestjuzwiosna viahardkorwey hardkorwey

June 09 2015

1891 794d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl